Kandidaten voordragen

Genomineerde aanmelden

Op 2 november 2024  organiseren we weer de Business Awards Halderberge. Voor alle ondernemers een mooie kans om zich te profileren!

Daarom nodigen we succesvolle ondernemers inclusief startende ondernemers uit Halderberge van harte uit om zich aan te melden als kandidaat voor deze verkiezing.

Als genomineerde kunnen zij rekenen op:

 • Groot bereik van een netwerk.
 • Veel exposure via o.a. social media en tijdens de uitreiking van de awards.
 • Een verrassende kijk op hun bedrijfsvoering door de professionele en onafhankelijke selectiecommissie en jury.
 • Een korte bedrijfsfilm die zij voor promotiedoeleinden kunnen inzetten.
 • De prijs ondernemer van het jaar.

Algemene informatie:
De nominatie zal op 6 juni 2024 bekend worden gemaakt.  Uiterlijk 31 mei 2024 moeten alle gevraagde stukken door de selectiecommissie ontvangen zijn. (Bedrijfsinformatie + meest recente financiële cijfers: jaarrekening 2023 of jaarrekening 2022 + interne cijfers 2023)

Wie mogen er meedoen?

Categorie starters:

 • Het bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel tussen 1 mei 2019 en 1 mei 2022.
 • Minimaal 2 jaar en maximaal 5 jaar.
 • Het een zelfstandig bedrijf is met 1 – 20 werkzame personen.
 • Het bedrijf gevestigd is in de gemeente Halderberge.
 • Startende ondernemers die hebben meegedaan aan de laatste verkiezing in 2022 zijn uitgezonderd.

Selectiecriteria te gebruiken voor Startersprijs: visie, strategie, duurzaamheid, kennis van de markt, financiën en ondernemerskwaliteiten.

De ondernemers zullen worden gevraagd vooraf informatie op te sturen over bovenstaande onderwerpen waarna de selectiecommissie tijdens een gesprek op locatie voldoende informatie kan verzamelen om een selectie mogelijk te maken. De duur van een gesprek zal ongeveer 1 uur bedragen.

De selectiecommissie zal maximaal 5 starters nomineren.

Categorie ondernemers:

 • Het bedrijf is ingeschreven bij Kamer van Koophandel voor 1 mei 2019 dus minimaal 5 jaar geleden gestart
 • Het bedrijf is gevestigd in de gemeente Halderberge.
 • Het bedrijf is eigendom van de ondernemer/directeur; die loopt dus ondernemersrisico.
 • Ondernemers die eerder hebben meegedaan aan de verkiezing kunnen zich wederom aanmelden indien de bedrijfsvoering aanzienlijk is veranderd de afgelopen jaren.
 • Ondernemers die bij de laatste verkiezing in 2022 hebben meegedaan zijn echter uitgezonderd.

Selectiecriteria te gebruiken voor Business Awards: financiële stabiliteit/weerbaarheid & continuïteit van de onderneming, onderscheidend vermogen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid, innovatieve kracht.

De ondernemers zullen worden gevraagd vooraf informatie op te sturen over bovenstaande onderwerpen waarna de selectiecommissie tijdens een gesprek op locatie voldoende informatie kan verzamelen om een selectie mogelijk te maken. De duur van een gesprek zal ongeveer 1 uur bedragen.

De selectiecommissie zal maximaal 3 ondernemers nomineren indien mogelijk in een tweetal categorieën B2C en B2B.