Kandidaten voordragen

Genomineerde aanmelden

Op 19 november 2022 organiseren we weer de Business Awards Halderberge. Voor alle ondernemers een mooie kans om zich te profileren!

Daarom nodigen we succesvolle ondernemers inclusief startende ondernemers uit Halderberge van harte uit om zich aan te melden als kandidaat voor deze verkiezing.

Als genomineerde kunnen zij rekenen op:

  • Veel exposure via o.a. social media en tijdens de uitreiking van de awards
  • Een verrassende kijk op hun bedrijfsvoering door de professionele en onafhankelijke selectiecommissie en jury
  • Een korte bedrijfsfilm die zij voor promotiedoeleinden kunnen inzetten.

Wie mogen er meedoen?

Succesvolle B to B en B to C ondernemers kunnen meedoen als:

  • Het bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor 01-05-2017 dus minimaal 5 jaar geleden gestart.
  • Het bedrijf gevestigd is in de gemeente Halderberge (hoofdvestiging)
  • Ondernemers die eerder hebben meegedaan aan de verkiezing kunnen zich wederom aanmelden indien de bedrijfsvoering aanzienlijk is veranderd de afgelopen jaren. Ondernemers die bij de laatste verkiezing in 2019 hebben meegedaan zijn echter uitgezonderd.

Succesvolle startende ondernemers kunnen meedoen als:

  • Het bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel tussen 01-05-2017 en 01-05-2020 dus minimaal 2 jaar en maximaal 5 jaar
  • Het bedrijf gevestigd is in de gemeente Halderberge (hoofdvestiging )
  • Startende ondernemers die hebben meegedaan aan de laatste verkiezing in 2018 zijn uitgezonderd.

Kandidaten die voldoen aan de criteria zoals inschrijving Kamer van Koophandel en vestiging in gemeente Halderberge worden benaderd door de selectie commissie voor aanvullende informatie en een afspraak voor een bezoek.

Na de ontvangst van informatie en bezoek aan de ondernemer maakt de selectie commissie aan de hand van selectie criteria (voor ondernemers B to B en B to C: financiële stabiliteit & continuïteit van de onderneming , onderscheidend vermogen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en innovatie; voor startende ondernemers: visie, strategie, kennis van de markt, financiën en ondernemerskwaliteiten) een keuze en nomineert maximaal 3 ondernemers per categorie (B to B; B to C; startende ondernemers).

Nominaties zullen in september worden bekend gemaakt.

De genomineerden die uit dit selectieproces volgen worden vervolgens door de jury bezocht. De winnaar wordt bekendgemaakt op 19 november 2022.